Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Hvor er legen når han/hun ikke er på jobb?

26. november 2017

Legen din jobber forskjellige steder i kommunen. Den kan være tilsynslege på sykehjem/omsorgssenter, på jobb som  helsestasjonslege og skolelege, eller jobbe med administrative oppgaver for Etne kommune . Legen kan være i møte med NAV, skole, psykisk helse, eller samarbeidmøter med fysioterapeuter eller heimesjukepleien. Legen kan også være på akutte oppdrag, eller besøk hos sengeliggende pasienter. I tillegg må alle leger reise på kurs og utdanning  jevnligt.

Så når du ikke treffer på legen din, betyr det ikke at legen din ikke er på jobb :) men det kan være at legen din jobber en annen plass akkurat den dagen! Vi skal hjelpe deg så godt vi kan. Det vil som regel være minst 1 lege på jobb som skal ta seg av deg ved akutte problemstillinger.  Oftest kan du vente til neste dag, da er kanskje legen din  tilbake på jobb ved legekontoret.

Håper på forståelse!

Timebestilling via SMS

8. februar 2006

Vi har nå fått timebestilling via SMS, se informasjon om dette på våre hjemmesider.